Liên hệ FAI

Football Association of Ireland Schools

FAI Schools
National Sports Campus
Abbotstown
Dublin 15

Tel: 00353 (0) 1 8999 522
Facebook: FAI Schools

Twitter: @faischools
Mobile: 00353 (0) 86 0404 952
Email: [email protected]

Link hữu ích:

Tìm hiểu các hoạt động câu lạc bộ tại đây: https://www.fais.ie/cac-hoat-dong/

Đọc thêm về chính sách bảo mật tại đây: https://www.fais.ie/wpautoterms/privacy-policy/